Porady

Co to jest imiennik ?

Imiennik to jedno ze szkolnych narzędzi, które umożliwiają nauczycielom prowadzenie systematycznej ewidencji obecności uczniów w szkole. Jest to forma elektronicznego dziennika, dostępnego zarówno dla nauczycieli, jak

x